Privacy Beleid HSV de Oase

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Honden Sport Vereniging De Oase (hierna
HSV de Oase) verwerkt van haar leden, donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.
 
Als je lid wordt van HSV de Oase, of om een andere reden persoonsgegevens aan HSV de Oase verstrekt, geef
je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je
om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: HSV de Oase, Bolnesserkade 860, 3077 CZ
Rotterdam, 0181-463180 (alleen bereikbaar tijdens lesuren), KvK 40347164. De afdeling ledenbeheer is
bereikbaar via secretariaat@hsvdeoase.nl
 
2. Welke gegevens verwerkt HSV de Oase en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en
achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht b) adresgegevens eventueel postadres c)
telefoonnummer, e-mailadres,
2.2 HSV de Oase verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen
van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie
over diensten en activiteiten van HSV de Oase;
c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en
afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te informeren
over eventuele ontwikkelingen betreffende HSV de Oase.
E-mail berichtgeving (opt-out):.
HSV de Oase kan je naam en e-mailadres gebruiken om je email met informatie over de lessen, activiteiten,
diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HSV de Oase te sturen. Afmelding voor
deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar secretariaat@hsvdeoase.nl
 
3. Bewaartermijnen
HSV de Oase verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal
een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HSV de Oase passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
 
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via de ledenadministratie van HSV de Oase kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien,
te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HSV de Oase zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een
maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop HSV de Oase je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie secretariaat@hsvdeoase.nl
 
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Heeft u vragen?

Dan kunt u direct contact opnemen met de volgende personen. Of maak gebruik van ons contactformulier.

Flyball

Aad Hack
06-52576448
flyball@hsvdeoase.nl

Agility

Jan Waltmans
010-4212695
agility@hsvdeoase.nl

Gedrag en gehoorzaamheid

Joke Stuik
06-30391842
pupopvoeding.gg@hsvdeoase.nl

Algemene zaken

Corrie Jansen
06-13839171
secretariaat@hsvdeoase.nl