HSV DE OASE

Plezier, vriendschap, teamwork

Daar draait het bij HSV De Oase om. Je hond is je beste vriend en het welzijn van de hond is voor ons altijd het uitgangspunt. Zit de hond goed in zijn vel, dan zit het baasje dat ook. Samen trainen zonder stress in een ontspannen omgeving. Met alle aandacht voor u en uw hond. Zo bouwt u een hechte vriendschap op, gebouwd op vertrouwen en onvoorwaardelijkheid.

Onder teamwork verstaan wij de samenwerking tussen hond en baas. Wij begeleiden u hierbij en leren u tijdens onze cursussen om goed samen te werken. Een samenwerking waarbij wij u leren vaardigheden over te brengen op de hond op een manier dat uw hond hier veel plezier aan beleeft.

Wij hebben een breed assortiment aan cursussen voor alle honden: puppy's, jonge honden, volwassen honden of honden die gewoon lekker willen sporten.


Geschiedenis

In november 1989 werd het idee geboren om de, toen in Amerika al bestaande sport Flyball, in Nederland te introduceren. Twee zaken waren toen van belang.

  • Er moest een demonstratieteam komen om in Nederland te laten zien hoe leuk Flyball is voor hondeneigenaren, maar vooral hoe leuk het is voor honden zelf.
  • Er moest een vereniging opgericht worden waar de honden getraind konden worden, waar voorlichting werd gegeven en waar instructeurs konden worden opgeleid.

Op 8 februari 1990 werd de vereniging "Flyball Nederland" opgericht waarvan na twee jaar de naam werd veranderd in "Hondensportvereniging De Oase".

De vereniging is aangesloten bij de stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia.

De vereniging is tevens aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond.


Contributie

Contributie is € 15,- per maand en eenmalig € 5,-. inschrijfgeld.

Wordt men voor de 15e van de maand lid, dan betaalt men de helft van de lopende maand en de contributie van de volgende 2 maanden vooruit. Wordt men op of na de 15e lid, dan betaalt men de contributie van de daarop volgende 2 maanden vooruit.

Betalingen bij inschrijving contant. Daarna per bank.
ING rek. nr. NL71INGB0000611976 t.n.v. "H.S.V. De Oase" te Rotterdam. K.v.K. nr. 40347164 te Rotterdam.

Gezinsleden betalen € 12,- per jaar.
De minimum bijdrage voor donateurs is € 15,- per jaar.
Personen tot de leeftijd van 18 jaar die op hetzelfde adres wonen als een lid, mogen gratis (behoudens een eventuele eigen bijdrage) aan alle evenementen deelnemen. Willen deze personen ook aan trainingen deelnemen dan moeten zij betalend gezinslid worden. Donateurs betalen voor deelname aan evenementen de kostprijs.

Inschrijven nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven bij Ellie Verbeek of Marga Nolte. Dit kan op zondag van 10.30 u. tot 13.00 u. en op woensdag van 19.00 u. tot 20.30 u. Bij inschrijving gelieve contant te betalen of pinnen. vervolgbetalingen uitsluitend per bank.

Adreswijzigingen, wijzigingen in de gegevens en opzeggingen ontvangen we graag via de mail van het verenigingssecretariaat: secretariaat@hsvdeoase.nl