PRIVACY POLICY (AVG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondensport vereniging de Oase (hierna Hsv de Oase) verwerkt van haar donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je deelneemt aan een cursus bij Hsv de Oase, of om een andere reden persoonsgegevens aan Hsv de Oase verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Hondensport vereniging de Oase, Bolnesserkade 860, 3077 CZ, Rotterdam, 0628986552 , KvK 40347164. De ledenbeheer/eigenaar is bereikbaar via secretariaat@hsvdeoase.nl

2. Welke gegevens verwerkt HSV de oase en voor welk doel

2.1 In het kader van de inschrijving voor deelname aan een cursus en/of workshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres,

2.2 HT REO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de lessen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hsv de Oase;
c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Hsv de Oase en je te informeren over de ontwikkelingen van Hsv de Oase.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Hsv de Oase kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hsv de Oase te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de mailing van de nieuwsbrieven maakt Hsv de Oase gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

3. Bewaartermijnen

Hsv de Oase verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hsv de oase passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Hsv de Oase kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hsv de Oase zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop Hsv de Oase je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
secretariaat@hsvdeoase.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.